EUTONIE

  eu  –  tonos

  ‘εύ'  –  'τονος’

 bon  –  tonus

   goede  –  spanning

       

NEDERLANDS Met haar eigen methodiek nodigt eutonie uit tot een verfijnde  lichaamsperceptie  en ontmaskert onnodige, soms pijnlijke, spanningstoestanden. Zij stimuleert hierdoor het vermogen tot recupereren en een groter welbevinden. Deze vernieuwde zelfperceptie wekt vertrouwen, bewegingsplezier en creëert een soepelere omgang met de dagelijkse realiteit. Zo levert eutonie een bijdrage tot ‘respons-ability’ in zelfzorg en contactvaardigheid. Al deze aspecten dragen ertoe bij dat de belichaamde persoon zijn eigen ontwikkeling en groei beter in hand neemt. Bovendien opent zich een ongekende exploratie en keuzeruimte. Eutonie is een westerse internationaal verspreide lichaamspedagogie die een harmonische en flexibele grondspanning nastreeft (eu – tonos = grieks) in nauwe wisselwerking met de omgeving.

VLAAMSE EUTONIE SCHOOL vzw

Een vorming aan de VLAAMSE EUTONIE SCHOOL vzw reikt de tools aan om met eutonie  'proces ondersteunend'  mensen te begeleiden, zowel in groep als individueel,

VvE, VERENIGING voor EUTONIE vzw, 

Staat in voor kwaliteitszorg, professionalisering en het behartigen van de beroepsbelangen van haar leden. Biedt een platform aan eutoniepedagogen en sympathisanten.

Het eutonie cursusaanbod van de pedagogen en meer, is te vinden op: www.eutonie.info  

FRANÇAIS

“Découvrir un peu plus chaque jour qu’on est ce corps sur lequel on peut prendre appui“ Gerda Alexander

Cette approche corporelle est une pédagogie centrée sur la découverte personnelle du corps en passant par la prise de conscience des mouvements musculaires et articulaires, des sensations, de la libération des tensions pour permettre à chacun(e) de retrouver l’équilibre harmonieux au quotidien.

Association Professionelle d'Eutonie pour le Bien-être et la Santé APEBS asbl Bienvenue sur le blog de l'Association Professionelle d'Eutonie pour le Bienêtre et la Santé, actieve en Wallonie-Bruxelles  APEBS asbl

FORMATION EN EUTONIE 

Une formation passionnante pour tous les jeunes et moins jeunes du monde artistique, de l'éducation, de la santé et du sport à titre professionnel ou personnel !