Eutonie

eu – tonos

‘εύ’ – ‘τονος’

bon – tonus

goede – spanning

NEDERLANDS

Met haar eigen methodiek nodigt eutonie uit tot een verfijnde lichaamsperceptie en ontmaskert onnodige, soms pijnlijke, spanningstoestanden. Zij stimuleert hierdoor het vermogen tot recupereren en een groter welbevinden. Deze vernieuwde zelfperceptie wekt vertrouwen, bewegingsplezier en creëert een soepelere omgang met de dagelijkse realiteit. Zo levert eutonie een bijdrage tot ‘respons-ability’ in zelfzorg en contactvaardigheid. Al deze aspecten dragen ertoe bij dat de belichaamde persoon zijn eigen ontwikkeling en groei beter in hand neemt. Bovendien opent zich een ongekende exploratie en keuzeruimte. Eutonie is een westerse internationaal verspreide lichaamspedagogie die een harmonische en flexibele grondspanning nastreeft (eu – tonos = grieks) in nauwe wisselwerking met de omgeving.

Een vorming aan de VLAAMSE EUTONIE SCHOOL vzw reikt de tools aan om met eutonie proces ondersteunend mensen te begeleiden, zowel in groep als individueel.

VvE, VERENIGING voor EUTONIE vzw

Staat in voor kwaliteitszorg, professionalisering en het behartigen van de beroepsbelangen van haar leden. Biedt een platform aan eutoniepedagogen en sympathisanten.

Het eutonie cursusaanbod van de pedagogen en meer, is te vinden op: www.eutonie.info

 

 

FRANÇAIS

“Découvrir un peu plus chaque jour qu’on est ce corps sur lequel on peut prendre appui“ Gerda Alexander

Cette approche corporelle est une pédagogie centrée sur la découverte personnelle du corps en passant par la prise de conscience des mouvements musculaires et articulaires, des sensations, de la libération des tensions pour permettre à chacun(e) de retrouver l’équilibre harmonieux au quotidien.

Bienvenue sur le site de
l’Association Professionnelle d’Eutonie pour le Bien-être et la Santé, APEBS ASBL,
active en
Wallonie/Bruxelles.

Une FORMATION EN EUTONIE passionnante pour tous et toutes, jeunes et moins jeunes du monde artistique, de l’éducation, de la santé et du sport vous est proposée à titre personnel ou professionnel.